Skip to main content

HPU is geen KPU!

Knollen voor citroenen verkopen

De laatste maanden wordt steeds vaker beweerd dat HPU een nieuwe naam is voor KPU. Op deze manier probeert men een KPU voor een HPU-test te verkopen. Is dat waar? Nee, deze bewering is misleidend. De bedoeling is dat u een test laat doen, die u helemaal niet wilt laten doen. Er wordt een HPU-test aangeboden die helemaal geen HPU-test is, maar een doodgewone KPU-test. De HPU-Test® of HPU-test keac® is een geregistreerd merkrecht van KEAC Parkstad. Door de test Hemopyrrol-lactamurie-Urinetest te noemen omzeild men dit merkrecht.
Het HPL-complex dat in de urine uitgescheiden wordt, kan alleen met complexe laboratoriummethoden bepaald worden, waarvan de prijs ronde de 55 tot 80 Euro ligt. Wanneer men een HPU-test aanbiedt waarvan de prijs zelfs ver onder de 30 Euro ligt, is het duidelijk dat hier geen HPU-test, maar een heel andere test wordt aangeboden.

Het is daarom duidelijk dat HPU helemaal niet de nieuwe naam voor KPU kan zijn. Het is alsof iemand beweerd dat D-lactaat, waardoor mensen bij ophoping sterven aan een acidose (Short Bowel Disease), hetzelfde is als L-lactaat, wat men eenvoudig kan afbreken en wat bij zeer hoge concentratie in de darm alleen wat gasvorming en diarree veroorzaakt (lactose-intolerantie).

Literatuur: Malvaria or mauve factor is often mistakenly referred to as kryptopyrrole (KP) or pyrroluria. This due to studies incorrectly classifying mauve and KPU as the same substance, owing to similarities in the chemical structure. Mauve factor or hydroxyl-haemopyrrolin-2-one (HPL) is produced through hydroxylactam or haemopyrrole and not of kryptopyrrole. Therefore the terms pyrroluria or kryptopyrrole should technically not be used interchangeably to refer to mauve factor or malvaria.

In:  Clinical Naturopathy an evidence-based guide to practice. J. Sarris en J. Wardle 2nd Edition (2014) Elsevier Australia.

Vertaling: Malvaria (HPL) wordt vaak foutief als kryptopyrrol (KP) of pyrrolurie aangeduid. Dit wordt gedaan op basis van onderzoeken die beweren dat Malvaria en kryptopyrrol, op basis van de overeenkomsten in de structuur, tot één en dezelfde verbinding behoren. Malvaria of hydroxy-hemopyrrolin-2-one (HPL) ontstaat uit hydroxylactam of hemopyrrol, maar niet uit kryptopyrrol. Daarom moet het begrip pyrrolurie of kryptopyrrol in de praktijk niet voor HPL of malvaria gebruikt worden.

HPU storing in de aanmaak van heem; KPU storing in de afbraak van heem

HPU is een storing in de aanmaak van heem. Een complexe lineaire keten (methylhydroxybilan) wordt bij HPU in grotere mate spontaan gesloten waarbij na enkele opzettingen Copro I ontstaat. Copro I kan niet verder gemetaboliseerd worden en wordt afgebroken tot HPL dat via de urine wordt uitgescheiden. Bij de enzymatische ringsluiting van deze complex-lineaire keten ontstaat na enkele omzettingen copro III en uiteindelijk heem. Deze storing bij de opbouw is induceerbaar door porfyrinogenen verbindingen en is genetisch bepaald.

Hemoglobine wordt normaal afgebroken en via de gal uit het lichaam verwijderd. KPU is een storing in deze afbraak waarbij een groter deel via de urine wordt uitgescheiden. KPU is dus een storing in de afbraak van heem en niet de opbouw van heem. Deze storing is te induceren en kan bij iedereen van tijd tot tijd optreden.

Verschil tussen HPU en KPU: Lyme

Een HPU-er worden eerder ziek na een tekenbeet. Bij HPU is er een verband met een grotere gevoeligheid voor Lyme vastgesteld; bij KPU niet. Bij HPU is er sprake van een storing van de zinkopname in de darm, als gevolg dat tekorten heel moeilijk op te heffen zijn. Wanneer men een infectie met Borrelia heeft, zal het lichaam proberen zink uit het geïnfecteerde weefsel te laten verdwijnen, in de hoop op deze wijze de infectie te kunnen controleren. Een opname van zink in de cel vindt dan bijna niet meer plaats. In de acute fase van de ziekte heeft dat zin, in Post-Lyme is dat juist contraproductief. Metalloregulatoire eiwitten sturen in de bacterie de expressie van genen, die het de bacterie mogelijk maken om zich snel aan te passen aan een tekort van biologisch belangrijke metaalionen of schadelijke zware metalen die ze in hun directe micro-omgeving vinden.

Deze biochemische kenmerken vindt men bij HPU-patiënten maar niet bij KPU-patiënten. Daarbij komt dat onderzoek van Dr. Kamsteeg heeft vastgesteld dat bij HPU sprake is van suppressie van het TSH-hormoon en dat bij 42% van de mensen die HPL verhoogd in de urine uitscheiden, antistoffen tegen de schildklier (anti-TPO) in het bloed hebben. Dit treft men niet bij KPU aan.

Ook de affiniteit van pyridoxaal-5-fosfaat afhankelijke enzymen is bij de meeste mensen met HPU twaalf keer zo hoog als bij niet-HPU-ers (of KPU-ers). Deze verhoogde affiniteit toont aan dat deze vererfde vorm al vele generaties aanwezig moet zijn en dat er een aanpassing (compensatie) is ontstaan voor deze alternatieve stofwisseling.
Het klachtenbeeld is daarom niet alleen afhankelijk van de uitscheiding van HPL, maar ook min of meer afhankelijk van de mate van aanpassing.

Therapie van HPU naar KPU gekopieerd

De resultaten die het KEAC met haar onderzoekingen vanaf 1990 werden bereikt worden eenvoudig gekopieerd naar KPU. Ook het onderzoeksprotocol, dat het KEAC heeft ontwikkeld wordt eenvoudig gekopieerd. Ook de supplement die men gekopieerd heeft, maken duidelijk dat men geen flauw idee heeft van de achtergronden van het beeld.
Wanneer de omzetting van vitamine B6 in de actieve vorm pyridoxaal-5-fosfaat (P5P) beperkt is, wordt ook de omzetting van vitamine B1 en B2 negatief beïnvloed. Vitamine B1 en B2 in de niet-actieve vorm zullen daarom de omzetting van B6 in de actieve vorm P5P storen. Het is daarom opmerkelijk dat de voedingssupplementen die men voor KPU/HPU gebruikt, hogere concentraties B1 en B2 bevatten. Het effect van de vorming van P5P wordt daardoor zelfs negatief en het therapeutisch effect is nul.