Skip to main content

Geschiedenis

De afkorting KEAC staat voor ‘Klinisch Ecologisch Allergie Centrum’. De ‘klinische ecologie’ is een wetenschap die zich op het Europese vasteland langzaam maar zeker heeft ontwikkeld. In landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada heeft de ‘klinische ecologie’ al langer vaste voet aan de grond. Daarnaast zijn er klinisch ecologen in tal van andere landen, zoals Australië, China en Japan.

De ‘klinische ecologie’, een stroming binnen de geneeskunde, bestudeert de invloed van de omgeving op de mens. Zij houdt zich vooral bezig met chemische verbindingen die voorkomen in ons milieu (lucht, water, voeding, medicijnen).

De meeste beoefenaars van de reguliere geneeskunde richten zich voornamelijk op het eindpunt van het ziekteproces. Zij gaan er doorgaans van uit dat de reactie van een individu volgens min of meer algemeen geldende patronen verloopt. De klinische ecologie daarentegen is van mening dat vele ziekten volledig individu-afhankelijke reacties zijn op chemische verbindingen in het milieu of voeding van de patiënt. Verder zoeken klinisch ecologen naar de oorzaak van het ziekteproces.

Het blijkt dat het ontstaan van diverse chronische ziekten en klachten kan samenhangen met voedings- en milieufactoren. Voorbeelden zijn migraine, maagdarmstoornissen, hooikoorts, galbulten, acné, eczeem, reumatische artritis, onvruchtbaarheid, miskramen, CARA (astma), hypoglykemie, hoge bloeddruk, overgewicht, schizofrenie, depressiviteit, lusteloosheid, concentratiestoornissen en chronische vermoeidheid.

KEAC Geschiedenis

De term ‘klinische ecologie’ is in Engelstalige landen vervangen door ‘Environmental Medicine’ en in Duitstalige landen door ‘Umweltmedizin’. De vertaling hiervan ‘milieugeneeskunde’ is inmiddels ook in Nederland geïntroduceerd.

Het KEAC is in 1989 opgericht door biochemicus dr. J. Kamsteeg, tot dat moment verbonden aan de Universiteit Wageningen. Dr. Kamsteeg volgde zijn opleiding aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1980 op een onderzoek naar de genetische controle van de stofwisseling van flavonoïden. Aanvankelijk was het KEAC gevestigd in Rhenen. In 2009 is het KEAC verhuisd naar Kerkrade en in 2021 naar Heerlen.