Skip to main content

Gezondheidsonderzoek

Gezondheidsonderzoek (check up) wordt naast een algemeen medisch onderzoek verricht om iemands gezondheid te controleren. Het heeft tot doel mensen met belangrijke functies in een uitstekende conditie te houden. Vooral topsporters, managers enz. hebben baat bij dit soort onderzoek, zodat vastgesteld kan worden of, ondanks het veelvuldig gebruik van multivitaminen, er toch specifieke tekorten voorkomen.

Lees meer over gezondheidsonderzoek

Voeding, welzijn en essentiële nutriënten zijn naast “controleerbaarheid” en “succeservaringen” verreweg de belangrijkste beïnvloedbare factoren die de gezondheid van de mens bepalen. Zowel overschot als tekorten zullen de gezondheid op den duur negatief beïnvloeden. Het probleem wordt vergroot doordat de optimale waarden niet voor iedereen hetzelfde zijn. De belangrijkste oorzaak hiervan is de biochemische individualiteit, waardoor de behoefte bij niet-zieke mensen enorm kan verschillen. Ook beïnvloeden essentiële nutriënten elkaars behoefte. Stress, spanning, geneesmiddelgebruik, gebruik van genotmiddelen en blootstelling aan milieubelastende stoffen, verhogen de behoefte aan essentiële nutriënten.

Er zijn vele manieren om deze waarden te onderzoeken. Afwijkende waarden kunnen zowel in de cel als daarbuiten in het bloed aanwezig zijn. Soms is het dan handiger om in de stofwisseling te zoeken naar processen die mineraal- of vitamine afhankelijk zijn, dit kan bijvoorbeeld met een aminozuuranalyse. Op deze wijze is sneller duidelijk of er bepaalde tekorten zijn. Een dergelijk onderzoek is gemakkelijker en minder kostbaar dan volledige mineralen en vitamineonderzoeken.