Skip to main content

Overige tests

Er zijn vele tests ontwikkeld voor heel bijzondere toepassingen. Eén hiervan willen we hier toch noemen en dat is een test voor narcose gevoeligheid. Deze test wordt ook wel de Dibucaïne-test genoemd. Dibucaïne is een oud narcosemiddel dat toegepast wordt bij sedatie.

Lees meer over overige tests

Sedatie

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van de patiënt. Wanneer er tijdens een onderzoek en/of behandeling ook pijnstilling wordt gegeven spreekt men over Procedurele Sedatie Analgesie (PSA). Het bewustzijn wordt zo veel verlaagd dat men niets meer van de ingreep meekrijgt, maar nog wel zelf blijft ademen. Sedatie is maar bij een paar soorten operaties mogelijk.

Algehele anesthesie (narcose)

Deze vorm van anesthesie noemen we ook wel narcose. Bij algehele anesthesie wordt het gehele lichaam verdoofd en is de patiënt, die wordt aangesloten op bewakingsapparatuur waarmee hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte gemeten wordt, in een diepe kunstmatige slaap. Via een infuus krijgt de patiënt slaapmiddelen toegediend. Bij algehele anesthesie merkt u niets van de operatie.

Plaatselijke anesthesie

Bij plaatselijke anesthesie maken men alleen een gedeelte van uw lichaam gevoelloos. Er zijn twee soorten plaatselijke anesthesie: lokale anesthesie en regionale anesthesie. Lokale anesthesie (of lokale verdoving) gebruiken we bij kleine ingrepen. De injectie wordt dicht bij de te behandelen plek gegeven. Bij lokale anesthesie blijft u geheel bij kennis. Bij regionale anesthesie verdooft de anesthesioloog alleen een gedeelte van uw lichaam, bijvoorbeeld uw arm of been. Door een verdovingsmiddel rond de betreffende zenuwen te spuiten worden de zenuwen tijdelijk uitgeschakeld. De plaats van de operatie wordt zo tijdelijk gevoelloos gemaakt. Tot deze categorie behoort o.a. de ruggenprik tijdens de bevalling.

Soms komt overgevoeligheid voor het gebruikte verdovingsmiddel voor. Dit kan zich uiten in benauwdheid, huiduitslag of lage bloeddruk. Een acute bloeddrukdaling tijdens de operatie kan een extra risico vormen. Alhoewel veel artsen moeilijk doen over individuele gevoeligheid voor narcose is dit bij dieren bekend en geaccepteerd. Bij honden zijn er bijvoorbeeld ras gebonden risico’s bij het toepassen van narcose. Sommige middelen kan men niet gebruiken bij een Wolfshond, Husky, Shar Pei, Chow Chow, Boxer, Berghond of Windhond.

Voorkomen

In het bloed kan de hoeveelheid (pseudo)choline-esterase bepaald worden samen met het Dibucaïne getal (DG). Wanneer het DG verlaagd is, geeft dat een gevoeligheid voor narcose aan.