Toont alle 5 resultaten

Bij de genoemde prijzen zijn de verzendkosten inbegrepen. Het bestellen van de boeken op keac.nl is goedkoper dan bestellen via web-shops.

Het boek ‘Sprong naar de zon’ kunt u ook bestellen via Kinder- en Jeudtherapie Parkstad (kinderenjeudtherapieparkstad.nl). Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is een onderdeel van KEAC Parkstad b.v.

Dr. John Kamsteeg wil dat alle behandelaren in Nederland en België over de naslagwerken E=Eetbaar (over alle voedseladditieven) en Eetwaar=Eetbaar (over voedselovergevoeligheden) kunnen beschikken. Hij stelt deze werken dan ook gratis ter beschikking. U kunt voor uw praktijk de naslagwerken E=Eetbaar en Eetwaar=Eetbaar gratis ontvangen. Stuur hiertoe een mail naar info@keac.nl met uw praktijkadres. Wanneer u deze actie wilt ondersteunen met een bijdrage in de portokosten, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL32 INGB 0001 9727 15 t.n.v. J. Kamsteeg.