Skip to main content

Online-Vragenlijst

Inleiding

Als dit uw eerste kennismaking met HPU voor u is, raden we u het volgende  aan:

Vul eerst onze nieuwe online-vragenlijst in. Nu u nog weinig over HPU gelezen hebt, bent U onbevooroordeeld. Deze vragenlijst geeft aan in welke mate uw klachten overeenkomen met HPU door middel van een score. De test geeft ook aan of het voor u zin heeft, een HPU-urinetest te doen of niet. U kunt de vragenlijst online invullen en het resultaat automatisch laten berekenen. De online-vragenlijst, kunt u hieronder starten. Het is raadzaam om alleen de test uit te voeren wanneer u genoeg “punten” in deze vragenlijst scoort – het heeft absoluut geen zin, de test uit te voeren, als u te weinig punten heeft. Voor elke categorie in de vragenlijst, is er een passage waarin het ontstaan van specifieke klachten worden beschreven met de onderlinge verbanden.

Belangrijk
  • De vragen soms alleen betrekking op het heden, maar u moet nadenken of u deze klachten wellicht in het verleden heeft gehad. Jonge mensen die nog niet oud genoeg zijn, zullen een deel van de klachten nog niet hebben, omdat deze klachten zich eerst later ontwikkelen. Hiervoor wordt in de vragenlijst gecompenseerd. Denk daarbij ook eens aan de gezondheid van andere familieleden, vooral die van uw moeder, oma en tantes.
  • Bovendien dient u de betekenis van HPU voor u (de betrokkenen) na te gaan. Voor een beschrijving van HPU kunt elders op deze website meer informatie vinden. Onder onderzoek treft u een meer getailleerde beschrijving aan voor behandelaren: de geschiedenis van HPU, de gemeenschappelijke symptomen bij volwassenen en kinderen, en de veel gestelde vragen (FAQ) over HPU. Meer informatie biedt het boek van Dr. Kamsteeg “HPU en dan…?” Denk eraan: dit boek kunt u bij een positieve HPU-test met korting kopen en zonder extra kosten thuisbezorgd krijgen.
  • Deze gevalideerde vragenlijst is ontwikkeld voor het gebruik door een arts, specialist of natuurgeneeskundig therapeut en kan de diagnose van een arts niet vervangen. Hebt u het gevoel, dat u mogelijk HPU heeft, of als de vragenlijst een positief resultaat oplevert, vraag uw behandelaar dan naar HPU. Uw arts of therapeut kan informatiemateriaal aanvragen via het contactformulier.

Met de online vragenlijst die u hieronder kunt starten kunt u nagaan of u mogelijk HPU heeft.

Start de online vragenlijst

Gelieve alleen de antwoorden aan te kruisen die van toepassing zijn.

• Als u minder dan 7 punten hebt, mag u een negatief resultaat van de HPU-urinetest verwachten. Het heeft geen zin deze test te doen.
• Van 7 tot en met 9 punten, is het twijfelachtig of de HPU-test positief zal zijn. Een HPU-test uitvoeren is het overwegen waard.
• Is uw resultaat tussen 10 tot 12 punten, dan is het waarschijnlijk dat u een positieve waarde zult hebben. Het doen van een HPU is zinvol.
• Bij 13 tot 14 punten is zeer waarschijnlijk dat u HPU heeft. Afhankelijk van uw score kunt u nu zelf bepalen of een HPU-test zinvol is.

Toelichting vragenlijst

Hormonale regulatie
Bij HPU-patiënten wordt meestal een daling in de productie van TSH door de hypofyse aangetroffen (TSH <2). Deze daling kan een storing veroorzaken in de functie van de bijnier, alvleesklier (bloedsuikerproblemen, darmklachten zoals winderigheid vlak na de maaltijd) en de maag (vol gevoel, later maagzuur). De bijnierproblemen laten zich herkennen door een daling van de bloeddruk en frequent plassen. Meestal wordt volstaan met in eerste instantie alleen de TSH te bepalen. Bij lage bloeddruk en/of regelmatig plassen kan ook cortisol gemeten worden. De bloedafname dient dan voor 10.00 uur ’s ochtends plaats te vinden. Alhoewel in het bloed weinig afwijkingen in het cortisol worden gemeten, worden deze afwijkingen wel aangetoond in een bijnierspeekseltest waarbij over de dag de productie van cortisol wordt gemeten. Meestal betreft het een verschuiving van de productiepiek naar de ochtend.

Karakter
De genoemde kenmerken zijn typisch voor een HPU-patiënt, zoals haar perfectionisme, het vermogen om kleuren goed op elkaar te kunnen afstemmen en haar ongeduld. Toch behoeven niet alle kenmerken aanwezig te zijn. De HPU-patiënt heeft een sterk ontwikkeld doorzettingsvermogen, maar door haar impulsief handelen, begint zij nogal eens aan cursussen die zij niet afmaakt. Meestal wordt een groot aantal (zes of meer) van de kenmerken gescoord.

Gewrichtsproblemen
Problemen met optrekken aan de ringen of met klimmen in een touw wijzen op een verminderde spieropbouw van de armen, wat typisch is voor HPU. Andere kenmerken worden hier genoemd, zoals knieklachten (voornamelijk links), bekkeninstabiliteit, hernia, verhoogde speling op de gewrichten (kaken) en lenigheid. Deze typisch kenmerken geven aan dat mogelijk sprake is van HPU.

Zonlichtgevoeligheid
De HPU-patiënt is lichtgevoelig, pijngevoelig en geluidgevoelig. Dit varieert in mate. Het gezicht is bleek, de rest van de huid wordt goudbruin. Naarmate men ouder wordt, neemt het vermogen om bruin te worden sterk af. Zonneallergie komt in het voorjaar veel voor. In deze categorie worden over het algemeen vrij veel (vijf of meer) kenmerken gescoord.

Allergieën
Door het dystress-syndroom met uiteindelijk een verminderde productie van beschermende IgA-antistoffen, komt allergie betrekkelijk veel voor. Oók zonder dat sprake is van atopie (dit wil zeggen dat men een verhoogde productie van IgE-antistoffen heeft). Typische verschijnselen zijn hooikoorts in de zomermaanden meestal zonder dat IgE-specifieke reacties aantoonbaar zijn. Deze reacties treft men ook aan voor de huisstofmijt in het begin van het stookseizoen, en bij pilgebruik voor sperma. Door de beperkte productie van beschermende antistoffen van het type A, zal een relatief groot deel verloren gaan aan het neutraliseren van sperma in de vagina. Hierdoor zullen eerder elders tekorten optreden. Vaginale infecties van Candida komen daardoor veel voor (zie: Menstruatieklachten).

De reacties op steenvruchten e.d. zijn geen allergische reacties, maar pseudo-allergische reacties. HPU-patiënten hebben een slechte eiwit- en zetmeelvertering. Mede daardoor komen er veel allergieën voor.

Bij veel allergische verschijnselen is het zinvol totaal-IgE te laten bepalen om gewone allergie uit te kunnen sluiten. Is totaal-IgE niet verhoogd, dan kan een IgG4-allergie onderzoek (voedsel/schimmel) zinvol zijn. Bij chronische KNO-klachten wordt een alpha-1-antitrypsine bepaling aangeraden.

Histamine-gevoeligheid
Vermoeidheid, huidklachten, jeuk, koude handen en voeten en overtollige haargroei zijn verschijnselen van een verlaagde histamine. De overige kenmerken hebben hier ook mee te maken. Jeuk kan echter ook door een verhoogd histamine-gehalte worden veroorzaakt. In deze categorie worden vrij veel kenmerken (ten minste vijf) gescoord.

Menstruatieklachten
Het uitblijven van de menstruatie of weinig bloedverlies tijdens de menstruatie zijn typische HPU-verschijnselen. Het geringe bloedverlies kan een aanwijzing zijn voor bloedarmoede. Een storing in de hormonale regeling kan juist zorgen voor een versterkt bloedverlies. Vaak gaat dit samen met hoofdpijn vlak voor of tijdens de menstruatie. De dystress kan blaasontstekingen of steeds terugkerende vaginale schimmelinfecties veroorzaken.

Het beste anticonceptiemiddel is een spiraal met lage hormoonafgifte. Een koperspiraal is zeer sterk af te raden, evenals anticonceptiepillen met een hoge hormoonafgifte. Bij veel klachten wordt de bepaling van testosteron en oestrogeen aanbevolen. Prolactine kan bepaald worden om een beeld te krijgen van dystress. Indien het al voor de zwangerschap aanwezig was, zal de kans op depressiviteit na de zwangerschap groter zijn, evenals langdurig afscheiding van de tepels.

Zwangerschap
Langdurige misselijkheid kan een kenmerk zijn van HPU. Afhankelijk van de hormonale regulatie, voelt u zich fitter of juist zieker tijdens de zwangerschap. De baby’s worden vaak te vroeg geboren. De kinderen zijn vaak of voornamelijk meisjes, of in combinatie met een man met een afwijkend histamine-gehalte voornamelijk mannen. Bij een verlaagd progesteron zal een zwangerschap niet gemakkelijk tot stand komen. Bij ongewild kinderloosheid kan de bepaling van FSH (vervroegd in de overgang) en progesteron (innestelen van bevruchte eicel blijft uit) zinvol zijn.

Gewichtsproblemen
Ondanks dat er meestal geen afwijking in de schildklierhormonen worden gevonden, is anamnestisch een beeld van een onderfunctie van de schildklier heel normaal. De toename van het gewicht zit echter eerder in een autonomie van de schildklier of een hyperinsulinisme. Bij overgewicht dient men insuline (nuchter) te bepalen.

Suikerproblemen
Hoewel het klachtenbeeld lijkt te wijzen op een sterk wisselende (reactieve) of lage bloedsuikerspiegel, blijkt uit onderzoek dat ook regelmatige een te hoge bloedsuikerspiegel wordt gevonden. De dieetmaatregelen zijn in grote lijnen hetzelfde. De verhoogde bloedsuiker wordt veroorzaakt door een gebrekkige activering en deactivering van insuline door de lever middels glutathion. Een fructosamine-bepaling is sterk aan te raden. Een HbA1c kan een vervanger zijn, maar heeft een minder brede range. Over het algemeen wordt in deze categorie vrij veel (vijf of meer) gescoord, tenzij u al een hypoglycemie-, Candida- , diabetes- of ander suikerbeperkt dieet volgt.

Algemene gezondheidsproblemen
Verstopping of diarree zijn aanleiding voor een bepaling van IgA-totaal-gluten. Dit is een vorm van glutengevoeligheid anders dan coeliakie.

Bijkomend kan een secundair magnesiumgebrek andere problemen veroorzaken. Migraine, het trillen van spieren of oogleden en gespannen spieren zijn aanwijzingen voor een magnesiumgebrek.

HPU levert een zogenaamd -itisbeeld op, dit is een beeld van allerlei ontstekingen in het lichaam. Een deel van deze klachten worden veroorzaakt door een verminderde afweer tegen bacteriën, schimmels en virussen.

Het meest standaard is een zogenaamde HPU-screening. Deze bestaat uit een volbloed histamine, fructosamine-bepaling, TSH en een IgA-totaal-gluten bepaling. De kosten van deze tests bedragen € 162,-.