Skip to main content

Speelt allergie geen rol bij CVS?

Vele tijdschriften werd recentelijk geschreven over de relatie tussen allergie en het chronisch vermoeidheid syndroom (CFS): “Allergie, in welke vorm dan ook, speelt geen rol bij het chronisch vermoeidheidsyndroom”

De bron van deze opmerking schuilt in een artikel van M.S. Repka-Ramirez, K. Naranch, Y.J. Park, A. Velarde, D. Clauw en J.N. Baraniuk van de Department of Medicine van de Georgetown University in Washington in het tijdschrift Ann. Allergy Asthma Immunol. september 2001, 87(3), 218-221, getiteld “IgE-levels are the same in chronic fatigue syndrome (CFS) and control subjects when stratified by allergy skin test and rhinitis types.”

De achtergrond van dit onderzoek is dat CFS een onbekende pathogenese heeft. Een van de mogelijke patheogeneses is allergie waarbij de patiënt volledig uitgeput zou raken. Het doel van dit onderzoek was om serum IgE in CFS patiënten te vergelijken met controles en te bezien of het gemiddelde IgE in CFS patiënten hoger zou zijn.

IgE verschilde niet significant tussen de controles (128 IU/ml) en de CFS groep (144 IU/ml). TH2-lymfocyten en IgE-mestcel mechanismen spelen derhalve geen rol bij het ontstaan van CFS.

Deze conclusie is geheel onjuist. Er is geen onderzoek naar IgG of IgG4-allergische reacties gedaan. Chronische reacties zullen eerder door deze antistoffen worden gemedieerd. De conclusie dat TH2-lymfocyten en IgE-mestcel mechanismen geen rol bij het ontstaan van CFS is niet gerechtvaardigd.

In een recente publicatie genaamd “Food intolerance existst as a co-morbidity in Chronic Fatique Syndrome” van T.M. Emms e.a. (dec. 2001) zien we een geheel andere conclusie. Voedselintolerantie speelt bij 20-30% van de patiënten een rol bij dit ziektebeeld. Hier werd bij 76 patiënten werd een eliminatie-provatie-oncerzoek gedaan. Vierendertig patiënten (90%) gaven aan verbetering van het eliminatiedieet te ondervinden. Ruim 35% van de symptomen verminderen. Singificant waren vermoeidheid, koortspieken, zere keel, spierpijnen, hoofdpijn, pijnlijke gewrichten, concentratieproblemen, slaapbehoefte en niet-fit opstaan.

Literatuur

Loblay, R.H. (1992) The role of food intolerance in chronic fatique syndrome. In: Hyde, B.M., ed. The clinical and cienntific basis of mylagic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome. Ottawa, The Nightingale Research Foundation, pp. 521-538.

Dietitians Association of Autralia (1996) The dietary managementof food allergy and food intolerance in children and adults. Aust. J. Nut. Diet. 53, 89-98.

Emms, T.M., T.K. Roberts, H.L. Butt, I. Buttfield, N.R. McGregor en R.H. Dunstan (2001) Food intolerance existst as a co-morbidity in Chronic Fatique Syndrome. The Third International Clinical and Scientific Meeting, 1,2 december 2001, Sydney. Abstracts Sydney Conf. 25, 35.

M.S. Repka-Ramirez, K. Naranch, Y.J. Park, A. Velarde, D. Clauw en J.N. Baraniuk (2001) IgE-levels are the same in chronic fatigue syndrome (CFS) and control subjects when stratified by allergy skin test and rhinitis types. Ann. Allergy Asthma Immunol. 87, 218-221.

Dr. John Kamsteeg is director of KEAC Parkstad and also the author of many books on nutrition and additives. He gives refresher courses and conducts scientific research. He publishes regularly in orthomolecular journals. Dr. John Kamsteeg ist Direktor von KEAC Parkstad und auch Autor vieler Bücher über Ernährung und Zusatzstoffe. Er gibt Auffrischungskurse und betreibt wissenschaftliche Forschung. Er publiziert regelmäßig in orthomolekularen Zeitschriften.