Skip to main content

Nieuwe richtlijnen declareren allergenen in voedingsmiddelen binnen EU in voorbereiding

Slecht 0,2% van de bevolking reageert op hulpstoffen in de voeding. Mat name kleurstoffen spelen daarbij en grote rol. De gele kleurstof E102, tartrazine is vanwege zijn allergische reacties erg bekend geworden. Deze stof mag bijvoorbeeld in een aantal landen van de Europese Gemeenschap alleen nog in bijzondere gevallen, zoals likeuren, verwerkt worden. Door het harmonisatieprincipe van de EG, zullen producten uit andere landen waarin E102 is toegestaan bijvoorbeeld weer op de Duitse markt kunnen voorkomen. Vanwege de toename van allergische reacties door voedingsmiddelen werkt de EG aan een richtlijn voor het declareren van allergenen in voedingsmiddelen. Deze richtlijn wordt op zijn vroegst over 1-2 jaar verwacht.

Dr. John Kamsteeg is director of KEAC Parkstad and also the author of many books on nutrition and additives. He gives refresher courses and conducts scientific research. He publishes regularly in orthomolecular journals. Dr. John Kamsteeg ist Direktor von KEAC Parkstad und auch Autor vieler Bücher über Ernährung und Zusatzstoffe. Er gibt Auffrischungskurse und betreibt wissenschaftliche Forschung. Er publiziert regelmäßig in orthomolekularen Zeitschriften.