Skip to main content

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad; een nieuwe afdeling binnen KEAC Parkstad

KEAC Parkstad heeft een afdeling die zich bezighoudt met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Astrid Kamsteeg heeft de opleiding tot Integratief Jeugdtherapeut gevolgd en heeft haar eigen praktijk Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad binnen het KEAC. Onlangs stond er een interview met haar in Navenant. Via bijgaande link kunt u dit artikel lezen: Navenant 15(3) 2018

Dr. John Kamsteeg is director of KEAC Parkstad and also the author of many books on nutrition and additives. He gives refresher courses and conducts scientific research. He publishes regularly in orthomolecular journals. Dr. John Kamsteeg ist Direktor von KEAC Parkstad und auch Autor vieler Bücher über Ernährung und Zusatzstoffe. Er gibt Auffrischungskurse und betreibt wissenschaftliche Forschung. Er publiziert regelmäßig in orthomolekularen Zeitschriften.