Skip to main content

Er zijn er voor een aantal ziekten sterke aanwijzingen dat IgG-allergie/intolerantie hiervoor (mede) verantwoordelijk is. Deze reacties worden in Groot-Brittannië aangeduid als ‘Food Intolerance’. Voor IBS (spastische darm) en migraine zijn onderzoeken gedaan om dit aan te tonen. In oktober 2004 verschenen de eerste publicaties die het verband tussen IBS en IgG-voedselreacties bevestigen. Prof. N. Read voorzitter van IBS Network verklaarde daarop:

Dit is de eerste keer dat een verandering in de voeding gebaseerd op een commercieel verkrijgbare bloedtest, waarbij getest wordt op voedselintolerantie, onderworpen is aan wetenschappelijk onderzoek en blijkt effectief te zijn. Het lijkt er op dat het IgG bloedonderzoek, zoals aangeboden wordt door Yorktest, een zinvol advies is, om wijzigingen in de voeding door te voeren, in het kader van zelfhulp bij IBS (spastische darm). Daarom adviseert het IBS Network deze test aan onze leden.’

Hoe groot het probleem in de reguliere geneeskunde is, wordt goed omschreven door allergoloog Prof. J. Brostoff in een uitzending van de BBC. Op de vraag wat een patiënt met voedselintolerantie zou moeten doen antwoordde Brostoff:

Naar de huisarts gaan zou het antwoord moeten zijn, maar de meeste artsen zijn niet geïnteresseerd in voedselintolerantie en zeker niet opgeleid in het diagnosticeren ervan. Zolang medische studenten niet onderwezen worden over voedselintolerantie, kunnen onze artsen hier niet bekend mee zijn. Dat is de reden dat patiënten zelf moeten proberen op een of andere manier hulp te zoeken’.

Daarop verscheen in het tijdschrift ‘Gut’ een tweetal artikel waarin de relatie tussen voedselovergevoeligheid (IgG-allergie) en IBS worden aangetoond. Eerder werd een dergelijk verband al door Brostoff gesuggereerd. Deze veronderstelling is in de Nederlandse vertaling van zijn boek overigens niet terug te vinden.

Deze artikelen waren aanleiding voor sommige behandelaars en wetenschappers te veronderstellen dat daaruit mocht blijken dat IgG4-overgevoeligeheid niet bestaat.

Dat deze uitlatingen eerder voortkomen uit een harde concurrentiestrijd dan wetenschap is duidelijk. Er is een groot prijsverschil tussen de verschillende (IgG of IgG4-) allergietests.

Publicaties die voortkwamen uit een samenwerking van OGEM Department van het St. Georges Hospital Medical School in London, het Department of Gastroenterology van het St. Helier Hospital in Carshalton en de Department van General Surgery van het St. George’s Hospital in London tonen aan dat er ook een verband was tussen IgG4-antistoffen tegen bepaalde voedingsmiddelen en IBS.

Literatuur

Zar, S. e.a. Food-Specific serum IgG4 and IgE titels to common food antigens in irritable bowel syndrome. Am. J. Gastroenterol. 100(2005), 1550-1557.

Isolauri, E., Rautava, S. en Kalliomäki, M. Food allergy in irritable bowel syndrome: new facts and old fallacies. Gut 53(2004):1391-1393

Atkinson, W. e.a. Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Gut 53(2004), 1459-1461.

Dr. John Kamsteeg is director of KEAC Parkstad and also the author of many books on nutrition and additives. He gives refresher courses and conducts scientific research. He publishes regularly in orthomolecular journals. Dr. John Kamsteeg ist Direktor von KEAC Parkstad und auch Autor vieler Bücher über Ernährung und Zusatzstoffe. Er gibt Auffrischungskurse und betreibt wissenschaftliche Forschung. Er publiziert regelmäßig in orthomolekularen Zeitschriften.