KPU-test ochtendurine

 44,75

Aankoopinstructies

Testen worden achteraf gefactureerd na inzenden van de test.

Let op:

  • Als u geen arts/medisch specialist als aanvrager op het formulier aangeeft dient u 21% btw te betalen.

Beskrivelse

Kryptopyrrolurie

Kryptopyrrolurie is een biochemische variant, waarbij de factor krypto­pyrrol in verhoogde hoeveelheid aanwezig is in de urine van de patiënt. De meest simpele definitie is dat kryptopyrrolurie een dubbele deficiëntie is van minimaal zink en pyridoxaal-5-fosfaat, die niet met de voeding zijn aan te vullen.

Kryptopyrrol

Kryptopyrrol  wordt ook wel aangeduid als KP,  mauve factor of 2,4 dimethyl-3-ethylpyrrol. De urinaire uitscheiding van vrij kryptopyrrol varieert van 0 tot 500 mcg%, en is verhoogd bij stress in de breedste zin van het woord. De normale range is 0-20 mcg percent. 5% van de gezonde mensen heeft een verhoogd kryptopyrrol. Dit betreft voornamelijk vrouwen.

Symptomen bij pyrrolurie

De volgende symptomen kunnen bij kryptopyrrolurie voorkomen:

tremoren                                                                                 bleek uiterlijk (bleke,

spierspasmen                                                                          pigmentloze huid)

rillingen en koorts                                                                   blootstelling zonlicht:

witte plekjes op de nagels                                                       jeuk, geen bruine teint

slechte tand-emaille                                                                fotofobie

bovenste snijtanden dicht op elkaar                                         striae op dijen, borsten

adem- en lichaamsgeur                                                           heupen

(adem: aldehyden, zoete geur)                                                malformatie kniekraakbeen

(ochtend)misselijkheid                                                            gewrichtspijnen

obstipatie/diarree                                                                    impotentie

(hoge) buikpijn                                                                       hypoglykemie

pijnlijke milt                                                                           anemie

verbetering bij vasten                                                              intolerantie voor

barbituraten intolerantie                                                          medicijnen

geen droomherinnering                                                           suïcidaal

disperceptie                                                                             depressie

onregelmatige menstruatie of amenorroe

Bovenstaande symptomen zijn niet kenmerkend voor kryptopyrrolurie. Wanneer deze symptomen echter gecombineerd voorkomen, is de kans op kryptopyrrolurie groter.

Kryptopyrrol vormt een complex met pyri­doxaal-5-fosfaat en verwij­dert daarmee tevens vitamine B6 uit het lichaam. Anorexia en/of (ochtend) misselijkheid, oedeemvorming en kalknagels kunnen een teken van vitamine B6-deficiëntie zijn.

Stress

Stress van welke vorm dan ook kan zinkverlies veroorzaken. Bij sommige mensen kan stress ook urinaire kryptopyrrol-uitscheiding veroor­zaken, waarbij tevens zink- en vitamine B6-verlies via de urine optreedt. Hierbij gaat het echter om zeer lage concentraties. Kenmerken van zinkdeficiëntie zijn witte plekjes op de nagels en een verlies van de reuk- en smaak­zin.

Vasten

Een aantal mensen met een hoge kryptopyrrolwaarden in de urine voelt zich beter tijdens een periode van vasten. De kryptopyrrol­waarde daalt gedu­rende deze periode. Het is niet onmogelijk dat ook de darmen een bron van kryptopyr­rol zijn. Darmflora is tijdens vasten aan veranderin­gen onderhevig

Glutenovergevoeligheid

Er zijn aanwijzingen dat bij het merendeel van de mensen met verhoogde kryptopyrrol­waarden in de urine tegelijkertijd sprake is van glutenovergevoeligheid. Er is echter nog weinig bekend over een eventueel onderliggend mechanisme.

Gezien de mogelijke relatie is het verstandig om naast een kryptopyr­roltest ook een gluten­overge­voeligheidstest uit te voeren. Deze test dient gericht te zijn op totaal-gluten en niet alleen op alfa-gliadine van tarwe.

Familiaire aandoening

Een opvallend kenmerk van kryptopyrrolurie is dat het vooral voorkomt in families waarin met name meisjes voorkomen. Miskramen in deze gezinnen zijn vaak jongens. Ook doodgeborenen of kinderen met geboorte-afwij­kingen zijn vaak jongens.

In het algemeen wordt tot de puber­teit of adolescen­tie een normaal leven geleid. Na die leeftijd kunnen, met name in perio­den van stress, psychi­sche problemen ontstaan zoals depres­sie, suïcide dispercep­ties en hallucina­ties.

Onderzoek en behandeling van pyrrolurie

Met behulp van een laboratoriumtest kan kryptopyrrol in de urine geanalyseerd worden. Hiervoor is een kleine hoeveelheid urine voldoende, waar het conserveermiddel ascorbinezuur aan toe moet worden gevoegd.

Een patiënt met verhoogd kryptopyrrol (>0.06 units) in de urine kan dagelijks wel 2000 mg vitamine B6 nodig hebben om de urinai­re kryptopyrrol-uitscheiding te norma­liseren.

Behan­deling met supplemen­ten van vitamine B6 en zink zijn succes­vol gebleken voor het verdwijnen van een aantal schizofre­nie-achtige sympto­men. De adem ruikt niet langer meer naar aldehyden.

Ook bij zink en vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat)-therapie, gecombineerd met mangaan-supple­tie kan bij pyrrolurie al binnen 24 uur resultaat optreden en er is zeker in een week tijd verbetering waarneembaar. Totaal herstel kan wel 3 tot 4 maand duren. De biochemische dysbalans en sympto­men zullen binnen 1 tot 2 weken na stoppen met de suppletie weer terug komen.

Mensen met kryptopyrrol in hun urine (pyrolurics) hebben herhaal­delijk laten weten dat zij geen droomherinnering hebben. Bij voldoende vitamine B6 en zinksuppletie is er wel droomherinne­ring. Wanneer de vitamine B6 dosis te hoog is of vooral tijdens de avondmaaltijd genomen wordt, zijn de dromen echter zo levendig dat men ontwaakt en niet meer kan slapen. In deze gevallen moet de suppletie vermin­derd worden.

Pyrrolurie kan samen voorkomen met andere dysbalansen als hista­pe­nie, histadelie, verhoogd kopergehalte of cerebrale allergieën. In deze geval­len zal herstel minder snel optreden.