Skip to main content

HPU (Hemopyrrollactamuria)

W HPU organizm wydala substancji, zwanej HPL-kompleks, w moczu. Ten wydalanie wskazuje na wrodzony błąd w syntezie haem, w których więcej Copro I spontanicznie jest syntetyzowany. Związek ten jest w podziale i wydalane, jak również więcej Copro jest wydalany. Wydalanie HPL-kompleks jako dobrze Copro, zwiększa w dieta bez węglowodanów. Stosowaniu pirydoksalu-5-fosforanu, cynk i mangan niech wydalanie zmniejszyć w trzech do czterech miesięcy.

HPU i co dalej…? Dr. John Kamsteeg

Pierwotna żółciowa marskość wątroby i choroba Hashimoto Osoby, u których wydalanie kompleksu HPL jest podwyższone, znacznie częściej cierpią na choroby autoimmunizacyjne niż ludzie w przeciętnej populacji. Choroby te powstają, ponieważ substancje porfirynogenne oraz inne związki nie są usuwane przez wątrobę – zamiast tego są gromadzone w tkankach. Te bioaktywne substancje wchodzą w reakcje z błonami komórkowymi. Po zajściu takiej reakcji błona komórkowa przestaje być rozpoznawana przez organizm jako własna i jest atakowana przez system immunologiczny. Organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko swoim własnym tkankom.
Po zajściu takiej reakcji błona komórkowa przestaje być rozpoznawana przez organizm jako własna, a następnie jest atakowana przez system odpornościowy/immunologiczny. System odpornościowy obraca się przeciwko sobie samemu, jeśli można tak powiedzieć, i atakuje. W ten sposób produkowane są przeciwciała skierowane przeciwko enzymom, receptorom (wiążącym hormony), białkom oraz zawartości komórek. W ten sposób u ludzi z pozytywnym wynikiem HPU mogą rozwinąć się choroby takie jak: Hashimoto, RZS, toczeń rumieniowaty (LE), zespół suchego oka lub zespół Sjögrena.

Dowiedz się więcej

Rozdział 6.  Wtórne dolegliwości związane z zaburzeniem systemów regulacyjnych

Naciśnij ten link tutaj

Rozdział 7.  Choroby autoimmunizacyjne : Pierwotna żółciowa marskość wątroby i choroba Hashimoto

Naciśnij ten link tutaj