Gevoeligheid voor narcosemiddelen (Dibucaïne getal)

 55,70

Aankoopinstructies

Testen worden achteraf gefactureerd na inzenden van de test.

Let op:

  • Als u geen arts/medisch specialist als aanvrager op het formulier aangeeft dient u 21% btw te betalen.
Catégories : ,

Description

Deze test is een bloedafname. Als een verminderde cholinesterase-activiteit in bloed aanwezig is, kan eer een gevoeligheid voor narcosemiddelen aanwezig zijn. Ook bij normale cholinesterase-waarden kan het afbreken van bepaalde anesthetica beperkt zijn. Plasmacholinesterase wordt door het amide lokaalanestheticum Dibucaïne. Omdat Dibucaïne het plasmacholinesterase sterker remt dan de atypische vormen, kan het percentage van de normale of atypische vorm worden bepaald en weergegeven worden in het Dibucaïne-getal. Indien een atypische cholinesterase aanwezig is, kan het effect van een heterozygoot stoornis in de range van minuten verlengd zijn, maar bij een homozygote vorm, kan dit zelfs enkele uren bedragen. Als de waarde groter is dan 70%, wordt een normaal beeld aangegeven. Bij een waarde tussen 30 en 70% een tussenliggend beeld. Bij waarden van minder dan 30% spreekt men van een atypische beeld.

Een andere oorzaak voor een langere duur van de werking van depolariserende spierverslappers kan een genetische bepaalde storing van de plasmacholinesterase-werking zijn. Klinisch relevant is dat alleen bij concentraties van plasmacholinesterase van minder dan 500 IU/l. Verworven storingen van plasmacholinesterase kunnen ontstaan door een verminderde synthese van esterase bij lever- of nierinsufficiëntie, bij een belaste lever tijdens de zwangerschap of door interactie met bepaalde geneesmiddelen zoals cholinesterase-remmers, antihistaminica, metoclopramide optreden.