ø

Ofte stillede spørgsmål om HPU

Jeg har i længere tid taget en høj dosis af B-vitaminkompleks. Kan jeg alligevel lave HPU-urin-testen®?

Dr. J. Kamsteeg: “Resultatet af prøven vil ikke være pålideligt, idet dette B-vitaminkompleks sandsynligvis også indeholder B6-vitamin. Deres mulige HPU-værdi vil falde lavere ud, end hvis De ikke havde taget dette kosttilskud. For at opnå et pålideligt resultat, skal De undlade at tage dette kosttilskud i flere måneder. Dette er dog ej heller anbefalelsesværdigt, fordi Deres symptomer i forbindelse med Deres HPU vil kunne forværres meget hurtigt. Der er dog alligevel mulighed for at blive testet, og det kan ske ved hjælp af et skøn over Deres oprindelige HPU-værdi. Hvis De i mere end 3 måneder har taget mindst 100 mg B6-vitamin dagligt, skal HPU-værdien altid ligge under 0,4 µmol/l, såfremt HPU’en er godt under kontrol. Hvis De i mere end 3 måneder har taget mindst 75 mg B6-vitamin dagligt, vil værdien være ca. 0,5 µmol/l lavere. Ved 3 måneder med mindst 50 mg B6-vitamin dagligt vil pointtallet falde ca. 0,25 µmol/l lavere ud. En yderligere mulighed er at få foretaget en porfyri-screening og/eller en blodundersøgelse for at fastslå tegn på HPU. En af Deres nære slægtninger kan også lade sig teste. Det anbefales, at det kan være Deres moder, en datter eller en søster. Påvises der ved Deres moder et ”negativt” resultat, er sandsynligheden for, at De har en positiv HPU-værdi, meget lille, idet HPU sjældent optræder hos mænd.

Hvorfor har så få mænd en positiv HPU-Test®?

Dr. J. Kamsteeg: “Det anslås, at mindre end 1 procent af mændene vil få et ”positivt” resultat i en HPU-test®, medens der ved en ud af ti kvinder kan forventes en positiv værdi. Der er indtil nu endnu ikke fundet en forklaring herpå. En teori nævner, at mandlige embryoner med anlæg for HPU bliver ”frasorteret” ved for tidlig fødsel eller senere ved abort. Dette vil også kunne forklare, hvorfor kvinder med positiv HPU-værdi ofte har flere søstre end brødre og har flere døtre end sønner. Dette fænomen kan hænge sammen med, at det mandlige foster har et højere zinkbehov. En anden hypotese lyder på, at ægceller fra ”HPU-kvinder” kan afvise sædceller med Y-kromosom. I en familie, hvor DNA’et fra mandens sædcelle blev injiceret ind i kvindens ægcelle, var der fire gange oftere end ellers en søn, som var HPU-positiv. I en familie, hvor DNA’et fra mandens sædcelle blev sat direkte ind i kvindens ægcelle, kom der fire sønner. Alle sønner var HPU-positive.”

Jeg har en HPU-værdi på 1,0 µmol/l og min søster på 1,3 µmol/l. På trods heraf har jeg flere symptomer. Hvordan er det muligt?

Dr. J. Kamsteeg: “HPU-værdiens størrelse og graden af symptomer har i og for sig intet med hinanden at gøre. HPL-udskillelsen i urinen viser sig ikke direkte på Deres symptombillede. Der findes kun en indirekte sammenhæng mellem Deres helbredstilstand, idet der bliver ændret nogle biokemiske processer i Deres krop på grund af Deres anlæg for HPU, og der samler sig bestemte stoffer. Det er denne mekanisme, som i sidste ende bestemmer Deres helbredsproblemers sværhedsgrad og spektrum. Derfor kan en person med 1,0 µmol/l nogle gange have flere problemer end en person med 1,5 µmol/l. ”

Jeg har ligesom mine to døtre HPU. Jeg kan se min mor, som er højt oppe i alderen, har mange symptomer, som er forbundet med HPU. Vil det stadig give mening at behandle hende?

Dr. J. Kamsteeg: “Det er svært at sige. Prognosen for ældre kvinder er ikke så særligt god. Generelt kan man sige: jo senere at HPU opdages, desto ringere er udsigten til succes. Jo ældre patienterne er, desto flere stoffer har opsamlet sig i vævet, og disse stoffer er svære at få ud af kroppen ved en behandling. Hvis man er 72 år eller 82 år, og hvis man har en positiv HPU-test®, har man sikkert levet hele sit liv med symptomer. Det betyder dog ikke, at det ikke giver mening med en behandling i denne alder. Der findes mennesker, som stadig bliver behandlet i en høj alder, og som siger: ”Jeg føler mig stadig præcis lige så elendig som før behandlingen, men jeg ville aldrig have undværet erfaringen om en fysisk ændring.” Så der skete tydeligvis alligevel noget, som var meget vigtigt for hendes liv. Nogen har endda også sagt: ”Jeg ville ikke have ønsket at dø uden at have gjort mig denne erfaring.”

.

Fra hvilken alder kan man lave en HPU-test?

Dr. J. Kamsteeg:”Man kan så at sige også lade en baby teste. Imidlertid er en HPU-værdi ”stressfremkaldt”. Der opstår således først en positiv HPU-værdi, når man er udsat for stress. En baby, som det går godt, har endnu ingen stress. KEAC har undersøgt dette hos unge piger. De havde en værdi på cirka 0,75 µmol/l. Tre måneder efter den første menstruation målte vi værdier på 1,2 til 1,4 µmol/l. Som følge heraf ved vi, at menstruationen har stor indflydelse. Mit råd er: Lad et barn, som har HPU-relaterede symptomer, blive testet. Hvis der kommer en acceptabel værdi som resultat, så lad barnet blive testet igen, når barnet er 15-16 år.”