IgA- en / of IgG-glutentest

 56,50

Aankoopinstructies

Testen worden achteraf gefactureerd na inzenden van de test.

Let op:

  • Als u geen arts/medisch specialist als aanvrager op het formulier aangeeft dient u 21% btw te betalen.
  • De Prijs van € 56,50 is of voor de IgA of de IgG als u beide neemt is het bedrag € 100,50

Beskrivelse

Bij de IgA- en/of IgG totaal-glutentest (bloedafname) worden circule­rende antili­cha­men gemeten tegen alfa-gliadine, een bestanddeel van tar­wegluten, en prolamines uit rogge, gerst (hordeïne) en haver. De test wordt gekwantificeerd door het serum te ver­gelij­ken met sera van positieve en nega­tieve patië­nten, die in één test be­paald worden.

Bij w­aarden bene­den de 0.500 wordt er vanuit gegaan dat glu­ten in de voe­ding afkomstig van tarwe, gerst, rogge en/of haver geen symp­to­men zal veroorzaken.

Het onderzoek naar antilichamen van het type G (IgG) tegen gluten in het bloed van de patiënt is een gevoeliger, maar minder specifieke methode dan onderzoek naar antilichamen van het type A (IgA). IgG-antilichamen zijn ook van belang bij se­lectieve IgA-de­ficiëntie, die vaak voor­komt bij pa­tiënten met glutengevoelige enteropa­thie. Deze methode selecteert patiënten at risk en/of patiënten die ver­dacht worden van coelia­kie met IgA- en/of IgG-antilichamen in het bloed gericht tegen gluten.

Wanneer patiënten zich goed aan het glutenvrije dieet houden kan de com­pliance het best bepaald wor­den door alleen IgA-totaal-gluten te meten.