Kauwgomtest

  Aankoopinstructies

  Testen worden achteraf gefactureerd na inzenden van de test.

  Let op:

  • Als u geen arts/medisch specialist als aanvrager op het formulier aangeeft dient u 21% btw te betalen.
  • Bij alle 24-uurs testen wordt € 7,50 voor materiaal/verzendkosten bij de prijs van de test opgeteld.
  Categorieën: ,

  Productomschrijving

  Amalgaamvullingen kunnen een groot probleem vormen wanneer verschillende leringen naast elkaar worden aangebracht of als amalgaamvullingen naast gouden kronen of een metalen frame aanwezig zijn. De kans is groot dat er een elektrochemische werking gaat ontstaan en de vullingen versneld in oplossing gaan.

  Amalgaam bestaat uit een mengsel van kwik, zilver, tin, koper en zink en is bestand tegen de enorme druk die kiezen krijgen te verduren tijdens het kauwen. Een amalgaamvulling gaat wel tien jaar mee. Amalgaam kan een galvanisch- (elektrochemisch), een toxisch- of een allergieprobleem veroorzaken.

  Elektrochemische werking van amalgaam (mondstroom)

  Amalgaam kan in de mond elektrische stroompjes produceren tussen vullingen (met verschillende samenstelling) onderling of vullingen en kronen of bruggen (frame). Tussen de verschillende vullingen, en tussen vullingen en andere metalen in de mond doen zich spanningsverschillen voor met elektrische stromen tot gevolg. Wanneer verschillende legeringen van amalgaam en/of gouden vullingen in de mondholte aanwezig zijn kunnen de spanningsverschillen enorm toenemen. Verschillen van 500 millivolt (voldoende om een ledlampje te laten branden) en stromen met een sterkte van 1 tot 30 micro ampère zijn geen uitzondering. De door de verschillende metalen in de mond opgewekte elektrische stroom kan (mede)verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van lichamelijke of psychische klachten. Voornamelijk het zenuwstelsel (zenuwimpulsen zijn in feite elektrische ontladingen) reageert zeer gevoelig op dit elektrisch stoorveld. Daarnaast gaan er veel meer metalen in oplossing als gebruikelijk waardoor het lichaam met zware metalen belast worden.

  Het toxisch probleem

  Kwik is een zilverkleurig, vloeibaar giftig metaal. Het verdampt bij kamertemperatuur en de daarbij vrijkomende giftige kwikdampen worden, indien zij worden ingeademd, snel in het lichaam opgenomen. Men gaat er van uit dat uit amalgaamvullingen bij kauwen geen kwikdamp vrijkomt. Wanneer men amalgaamvullingen in de mond heeft en men kauwt tien minuten op kauwgom, dan zit er tien maal zoveel kwik in de uitademingslucht dan voor het kauwen. Naast kwikdamp worden kwikionen vrijgemaakt en via het speeksel doorgeslikt. In de darm kan uit kwik door darmbacteriën methylkwik worden geproduceerd. Ook in tandplaque wordt kwik in methylkwik omgezet door Streptococci.

  Indien men veel amalgaamvullingen bezit, zou dit dus kunnen betekenen dat men voortdurend wordt blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid kwikdamp, kwikionen of kwikverbindingen (methylkwik), waardoor men eventueel een kwikbelasting zou kunnen oplopen.

  Het allergieprobleem

  Overgevoeligheid voor amalgaam is moeilijk aan te tonen. Een skin Prick test op amalgaam is lang niet altijd positief bij mensen met klachten en vaak positief bij mensen die geen klachten hebben. Deze test is van slechts geringe diagnostische waarde. Personen die lijden aan een overgevoeligheid voor amalgaam dienen geen amalgaamvullingen te krijgen (ook niet op vakantie). Vaak zien we een combinatie en interactie van deze drie mogelijkheden optreden. Zo is de gevormde stroom in staat de metaalionen mee te transporteren (iontoforese) en te deponeren op iedere willekeurige plaats in het lichaam, waardoor weer allergische en toxische verschijnselen zich kunnen gaan voordoen. De serum compatibility test is voor deze mensen vaak een uitkomst.

  Ziekteverschijnselen

  Kwik en kwikverbindingen in concentraties van slechts enkele microgrammen per gram weefsel leiden tot ernstige verstoring van diverse cellulaire processen. De groei van zenuwweefsel wordt verstoord bij zeer lage kwikconcentraties. De World Health Organisation (WHO) noemt het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) als doelorgaan wat betreft gevoeligheid voor vergiftiging met kwik. Bij chronische belasting met kleine hoeveelheden kwik ontstaan concentratieproblemen, vermindering van geestelijke vermogens en geheugenfuncties, vermoeidheid, depressie en hoofdpijnen. Verhoogde blootstelling aan kwik leidt tot slapeloosheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies, angst. Amalgaam en methylkwik hebben een zeer negatieve invloed op lymfocyten, cellen die een onmisbare rol spelen in de natuurlijke afweer van het lichaam tegen ziekteverwekkers, bacteriën, virussen, schimmels en kanker.

  Kauwgomtest

  Een dergelijke probleem is vast te stellen door het kwikgehalte in speeksel te meten voor en na kauwen met kauwgom. Bij een verhoogde waarde is de kwaliteit van de vullingen matig tot slecht en zullen deze vervangen moeten worden.

  Serum compatibility test

  Bij de compatibility test wordt een zeer groot aantal tandmaterialen en bestanddelen tegen het bloedserum van de patiënt getest. Tot deze componenten behoren amalgaam en andere metalen, etsmaterialen, glasionomeren, composieten, kronen, porselein, afdrukmateriaal, tandmateriaal, adhesies, en materiaal voor een wortelkanaalbehandeling e.d.

  Het geheel wordt weergegeven in een Engelstalig rapport van ongeveer 30 pagina’s. De verzendkosten van een dergelijke test zijn zeer hoog omdat het materiaal binnen 36 uur en in droog ijs verzonden dient te worden.