IgG4-allergieonderzoek

   235,00

  Aankoopinstructies

  Testen worden achteraf gefactureerd na inzenden van de test.

  Let op:

  • Als u geen arts/medisch specialist als aanvrager op het formulier aangeeft dient u 21% btw te betalen.
  • Bij alle 24-uurs testen wordt € 7,50 voor materiaal/verzendkosten bij de prijs van de test opgeteld.

  Productomschrijving

  De aan­maak van IgG-antilichamen vindt vrijwel bij iedereen plaats en is niet afhankelijk van erfelijke factoren zoals atopie. Ook wanneer regulier geen allergie kon worden aangetoond, kan met IgG-onderzoek voedselgevoeligheid gevonden worden.

  Door nieuwe zeer gevoelige technieken die in het laboratorium van het KEAC zijn ontwik­keld, is slechts zeer weinig bloed nodig voor een uitge­breide IgG4-screening, namelijk 80 ml. Voor een allergieonderzoek is der­halve één buisje bloed ruim voldoende. U kunt voor bloedafna­me een af­spraak bij het centrum maken, of een speciale bloe­d­afnamekit aanvragen voor bloedaf­name in uw woonplaats. Inmiddels is het ook mogelijk om een IgG-voedselscreening te laten uitvoeren middels een vingerpriktest. Dit is ideaal voor kinderen, patiënten die panisch zijn voor bloedafname of spasmofiliepatiënten die na een bloedafname vaak onwel worden.

  Ja/nee-voedselintolerantietest

  Wanneer u er aan twijfelt of deze reacties bij uw klachten een rol spelen, kunt u beter in plaats van een kostbare screening eerst de ja/nee test doen, zodat u zekerheid krijgt dat er voedingsmiddelen gevonden zullen worden of niet. Bij migraine en het prikkelbare darmsyndroom is wetenschappelijk aangetoond dat IgG-antistoffen een rol spelen. Andere onderzoeken lopen nog en zijn nog niet gepubliceerd. Deze test kost ongeveer dertig euro en test in een keer op 87 verschillende voedselallergenen.

  Vals-negatieve tests

  Wan­neer u een voedings­middel gedurende lan­gere tijd (ten­minste drie maan­den) abso­luut niet gege­ten heeft of er niet mee in con­tact bent geko­men, kan de uitslag negatief zijn hoewel u hierop in het verle­den mogelijk allergisch ge­rea­geerd heeft. In principe bent u dan ook niet meer allergisch voor dat voedingsmiddel, maar na consumptie kan na enkele dagen de reactie weer beginnen. Als u veel voedingsmiddelen langdurig niet gegeten heeft is het niet altijd zinvol een uitgebreide allergietest te laten verrichten. Wij informeren u graag hierover.

  Bewijs dat IgG-allergie bestaat

  Ondertussen zijn er voor een aantal ziekten sterke aanwijzingen dat IgG-allergie/intolerantie hiervoor verantwoordelijk is. Deze reacties worden in Groot-Brittannië aangeduid als ‘Food Intolerance’. Voor IBS (spastische darm) en migraine zijn onderzoeken gedaan om dit aan te tonen. In 2004 verscheen de eerste publicatie die het verband tussen IBS en IgG-voedselreacties bevestigde. Prof. N. Read voorzitter van IBS Network verklaarde daarop:

  Dit is de eerste keer dat een verandering in de voeding gebaseerd op een commercieel verkrijgbare bloedtest, waarbij getest wordt op voedselintolerantie, onderworpen is aan wetenschappelijk onderzoek en blijkt effectief te zijn. Het lijkt er op dat het IgG bloedonderzoek, een zinvol advies is, om wijzigingen in de voeding door te voeren, in het kader van zelfhulp bij IBS (spastische darm). Daarom adviseert het IBS Network deze test aan onze leden.”

  Hoe groot het probleem in de reguliere geneeskunde is, wordt goed omschreven door allergoloog Prof. J. Brostoff in een uitzending van de BBC. Op de vraag wat een patiënt met voedselintolerantie zou moeten doen antwoordde Brostoff:

  “Naar de huisarts gaan zou het antwoord moeten zijn, maar de meeste artsen zijn niet geïnteresseerd in voedselintolerantie en zeker niet opgeleid in het diagnosticeren ervan. Zolang medische studenten niet onderwezen worden over voedselintolerantie, kunnen onze artsen hier niet bekend mee zijn. Dat is de reden dat patiënten zelf moeten proberen op een of andere manier hulp te zoeken.”

  Wij bieden u deze hulp middels deze test, die in Nederland ontwikkeld is en al meer dan 25 jaar wordt toegepast. Ruim 85% van onze patiënten die deze test hebben laten uitvoeren, is zeer tevreden over deze test. Het voordeel van deze test boven andere is, dat de allergenen uit Nederland en omringende landen afkomstig zijn en niet uit de VS of Australië.