< vorige

Nieuwe marker voor chronische vermoeidheid

Dr. Alan Cocchetto van CFIDS-Foundation (Amerikaanse ME-vereniging) meldt dat opmerkelijk vaak afwijkende testresultaten gevonden worden wanneer het bloed van de patiënt met chronische vermoeidheid getest wordt op chromogranine-A. Tot nu toe werd dit niet eerder gevonden.

Chromogranine-A behoort tot een familie van eiwitten die uitgescheiden worden door zogenaamde secetoire granules van het neuro-endocriene systeem. Deze chromogranines worden ook aangetroffen in de neuronen van het centrale en perifere zenuwstelsel. Tot nu toe werd chromogranine-A vooral gezien als tumormarker voor adenomen van de bijschildklier, schildklierkanker, longcarcinomen (small-cell lung carcinoma), alvleesklierkanker, tumoren aan de aorta en andere carcinoide tumoren.

Chromogranine-A wordt ook toegepast om ziekten op te sporen met gewijzigde sympato-adrenale activiteit. Omdat chromogranine-A voorkomt in secretoire granules die eveneens catecholamines bevatten die een rol spelen bij de regulatie van de bloeddruk, is het meten ervan interessant, aangezien vele patiënten met chronische vermoeidheidsklachten, een lage bloeddruk, maar ook een verlaagde adrenalinespiegel hebben. Interessant is in dit licht is het recent gestarte onderzoek naar neuraal gemedieerde hypotensie (NMH) bij patiënten met CVS.

Ander medisch onderzoek suggereert een verband tussen endocriene darmcellen in patiënten met coeliakie en chromogranine-A spiegels. Dit is zeer interessant aangezien vele CVS- patiënten verhoogde IgA-titers tegen totaalgluten bevatten. In dit verband is het natuurlijk van belang te wijzen op het verband tussen CVS en HPU. Een redelijk aantal patiënten heeft eveneens een waarde rond de benedengrens voor een IgA-alfa-gliadine test. Door sommige gastro-enterologen is daarvoor de term non-coeliakie ingevoerd. Ook 5-HIAA in de urine is bij deze patiënten verhoogd, zijnde een van de afbraakproducten van serotonine.

Het National CFIDS Foundation raad patiënten aan de rol van gluten en de chromogranine-A test met de huisarts te bespreken. Zowel de chromogranine-A als de IgA-totaalglutentest is via het KEAC aan te vragen.

Literatuur

Chromogranins: Functional and Clinical Aspects (2000) Plenum Publishers, New York.

Cochetto, A. (2001) NCF Reports on new marker found in patienst with ME/CFIDS.

< vorige