< vorige

Bewijs voor IgG4-allergie eveneens geleverd!

In November 2004 verscheen in het tijdschrift ‘Gut' een tweetal artikel waarin de relatie tussen voedselovergevoeligheid (IgG-allergie) en IBS wordt aangetoond. Eerder werd een dergelijk verband al door Brostoff gesuggereerd. Deze veronderstelling is in de Nederlandse vertaling van zijn boek niet terug te vinden.

Deze artikelen waren aanleiding voor sommige behandelaars en wetenschappers te veronderstellen dat daaruit mocht blijken dat IgG4-overgevoeligeheid niet bestaat.

Dat deze uitlatingen eerder voortkomen uit een harde concurrentiestrijd is duidelijk. Er is een groot prijsverschil tussen de verschillende IgG of IgG4-allergietests. Van Euro 930,- voor 34 voedselallergenen aan het ene uiterste tot Euro 195,- voor 99 voedsel/schimmelallergenen aan het andere uiterste.

Recent toonde een publicatie die voortkwam uit een samenwerking van OGEM Department van het St. Georges Hospital Medical School in London, het Department of Gastroenterology van het St. Helier Hospital in Carshalton en de Department van General Surgery van het St. George's Hospital in London aan dat er ook een verband was tussen IgG4-antistoffen tegen bepaalde voedingsmiddelen en IBS.

Lit. Food-Specific serum IgG4 and IgE titels to common food antigens in irritable bowel syndrome. S. Zar e.a. (2005) Am. J. Gastroenterol. 100, 1550-1557.

< vorige