Laboratoriumonderzoeken


Gezondheidsonderzoek

Tests voor het vaststellen van tekorten

Tests voor opsporen allergie en intolerantie

Test voor opsporen belasting zware metalen

Tests voor het opsporen van orgaanfuncties

Feces- (ontlastingsonderzoek)

DNA-onderzoek

Stofwisselingsonderzoek

Overige