KEAC-Website

België
English
Deutsch

HPU-Website

Français
English
Deutsch

> Nieuw op deze websiteWelkom op de website van het Klinisch Ecologisch Allergiecentrum, KEAC Parkstad.

U vindt hier informatie over de activiteiten die in ons centrum plaatsvinden en handige links over gezondheid, ziekte en voeding.

Het KEAC is gelegen aan de Petrus Dorrstraat in Kerkrade, een onderdeel van Parkstad Limburg.

Een goede samenwerking zowel binnen het centrum als met de zorginstellingen in Nederland en de rest van de wereld is essentieel en betekent optimale zorg voor iedere patiënt. Al 25 jaar is het KEAC wereldwijd een begrip. Zo organiseerde het KEAC het Wereldallergiecongres in Kasteel Hoensbroek in 2005 en geeft het jaarlijks bijscholingen aan artsen zowel in Nederland als daarbuiten. De centrale gedachte: een integrale aanpak van aandoeningen, vragen, wensen of klachten van patiënten is al die jaren gebleven.

Wij streven ernaar een zo modern mogelijke praktijk te zijn met alle mogelijkheden die het internet ons biedt.

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootste zorg geselecteerd. Het KEAC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden.

Het Klinisch Eclogisch Allergie Centrum is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van foutieve aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

The Centre for Environmental Medicine "KEAC" shall not be liable for damages resulting from the use of electronic means of communication, including -but not limited to- damages resulting from a mismatch or delay in delivery of electronic information, interception or manipulation of electronic communications by third parties or by computer programs used for electronic communications and transmission of viruses and other malicious code.